Мерење и контрола у механичкој обради метала

У просторијама Техничке школе 11.08.2014. године професор Томислав Милетић је одржао предавање на тему “Мерење и контрола у механичкој обради метала” захваљујући сарадњи са фирмом INMOLD из Пожеге. Предавању су присуствовали ученици треће и четврте године смера електротехничар рачунара. Ученици су теоријски и практично упознати са начином употребе микрометара, дубиномера, компаратора, угломера, висиномера, контролника и шаблона.