Увод у CNC (Computer Numerical Control) машине

У просторијама Техничке школе 04.08.2014. године инжењер Бранко Пантелић је одржао предавање на тему “Увод у CNC (Computer Numerical Control) машине”. Инжењер Бранко Пантелић је оператер на CNC машини а ради у фирми IN MOLD из Пожеге. Предавању су присуствовали ученици треће и четврте године смера електротехничар рачунара. Ученици упознати са основним деловима једне CNC машине, основним операција које једна CNC машина може да обави као и фазама које је потребно проћи да би се добио жељени метални комад.