УПИС

Техничка школа ће за школску 2020/2021 годину имати следећи план уписа за два образовна профила:

Подручје рада: Електротехника
ZLKO SA 4E08S   Eлектротехничар рачунара (30 ученика), 4 године

Подручје рада: Економија, Право и администрација
ZLKO SA 4L01S  Економски техничар (30 ученика), 4 године

Да би се уписао четворогодишњи профил потребно је минимум 50 бодова

Овом приликом вас обавештавамо о новини која ће допринети да се процедура уписа поједностави у административном смислу. Документа попут Извода из матичне књиге рођених и доказа о пријави пребивалишта за ученике ће се прибављати електронским путем, у складу са Законом о електронској управи. Сагласно наведеном, родитељи више неће бити у обавези да школи, приликом уписа ученика, достављају извод из матичне књиге рођених у папирној форми.