УПИС 2021/2022

Техничка школа ће за школску 2021/2022 годину имати следећи план уписа :

Подручје рада: Електротехника

ZLKO SA 4E08S   Eлектротехничар рачунара (30 ученика), 4 године

ZLKO SA 3E19S   Eлектричар (15 ученика), 3 године

ZLKO SA 3E18S   Eлектромонтер мрежа и постројења (15 ученика), 3 године

Подручје рада: Економија, Право и администрација

ZLKO SA 4L01S  Економски техничар (30 ученика), 4 године

Да би се уписао четворогодишњи профил потребно је минимум 50 бодова

Овом приликом вас обавештавамо о новини која ће допринети да се процедура уписа поједностави у административном смислу. Документа попут Извода из матичне књиге рођених и доказа о пријави пребивалишта за ученике ће се прибављати електронским путем, у складу са Законом о електронској управи. Сагласно наведеном, родитељи више неће бити у обавези да школи, приликом уписа ученика, достављају извод из матичне књиге рођених у папирној форми.