O B A V E Š T E NJ E

O POLAGANJU POPRAVNIH ISPITA U AVGUSTOVSKOM ISPITNOM ROKU ŠKOLSKE 2020/2021.godine

Prijavljivanje ispita: do 20.avgusta 2021.godine
(obrazac prijave se dobija u školi)

Pripremna nastava biće održana u periodu od 16.08.2021. do 20.08.2021.godine:

Matematika: u vremenu od 8 do 10 časova, i to:
za učenike II 2 : 08:00 do 09:00 časova
za učenike III 2: od 09:00 do 10:00 časova

Osnovi elektronike: 09:00 do 11:00 časova

Fizika: 09:00 do 10:00 časova

Polaganje popravnih ispita:

Matematika: U ponedeljak, 23.08.2021.godine u 8
časova (pismeni)za učenike 2/2 a za učenike 3/2 u 9
časova
24.08.2021.godine u 8 časova (usmeni)


Osnovi elektronike: U utorak, 24.08.2021.godine u
09:30 časova, učenici 2/2 i učenici 3/2 u 11 časova


Fizika: U utorak, 24.08.2021.godine u 08:00 časova

Vidovdan 2020

Vidovdan je dan kada se u našoj školi sumiraju postignuti rezultati i kada se nagrađuju zaslužni učenici.
Sve odlične učenike Tehnička škola je nagradila književnim delima.
Opština Kosjerić je novčano nagradila učenike za postignute rezultate na takmičenjima.
Titan Cementara Kosjerić je kao i svake godine nagradila najboljeg đaka svakog razreda sa prigodnim poklonom, nagradu od fabrike Titan dobio je i đak generacije.

Na kraju , još jedna školska godina je iza nas, godina koju je obeležio kovid-19 i Kombinovani model nastave, godina pojedinačne, grupne i kolektivne bitke za znanje, ali i priznanje učenicima da se rad, posvećenost, požrtvovanost, pristojnost kategorije za koje se valja boriti i ka kojima treba težiti, i zbog toga nastavite vredno da učite i da se usavršavate, jer znanje vam niko ne može oduzeti a to je ključ uspeha.

O B A V E Š T E NJ E

Popravni ispiti za učenike završnih razreda održaće se po sledećem
rasporedu:

 Engleski jezik – četvrtak 17. jun u 9.00 časova;
 Matematika – petak, 18. jun u 9.00 časvoa.

ZA MATURANTE, RASPORED POLAGANJA

Obrazovni profil: ekonomski tehničar

Srpski jezik i književnost  07.06.2021. u 900

Članovi komisije:

 1.  Goran Radović
 2.  Slavica Jovanović
 3. Ivana Ilić

Zamene: Gordana Štulović, Milena Orubović-Đukić

Izborni predmet (Marketing i Poslovna ekonomija) 09.06.2021. u 900

Članovi komisije:

 1.  Goran Radović
 2.  Jelena Pavlović
 3. Jelena Čolić

Zamene: Gordana Štulović, Mirjana Dunjić-Radosavljević,Dušica Tulimirović

Maturski praktični rad sa usmenom odbranom rada (Računovodstvo) 10.06.2021. u 1030

Članovi komisije:

 1.   Goran Radović
 2.  Jelena Pavlović
 3. Jelena Čolić

Zamene: Gordana Štulović, Mirjana Dunjić Radosavljević,Dušica Tulimirović

 Obrazovni profil: elektrotehničar računara

Srpski jezik i književnost  07.06.2021. u 900

Članovi komisije:

 1. Milutin Bogdanović
 2.  Slavica Jovanović
 3. Ivana Ilić

Zamene: Gordana Štulović, Milena Orubović-Đukić

Maturski praktični rad sa usmenom odbranom rada (Računari,Programiranje,Osnovi automatskog upravljanja i Računarske mreže i komunikacije) 09.06.2021. od 1300 

Računarske mreže i komunikacije

Članovi komisije:

 1. Milutin Bogdanović
 2. Dragana Božović
 3. Ivan Stefanović

Zamene: Gordana Štulović,Danilo Jeknić,Aleksandar Marijanović

-Osnove automatskog upravljanja

Članovi komisije:

 1. Milutin Bogdanović
 2. Ivan Stefanović
 3. Dragana Božović

Zamene: Gordana Štulović,Danilo Jeknić,Aleksandar Marijanović

-Programiranje

Članovi komisije:

 1. Milutin Bogdanović
 2. Danilo Jeknić
 3. Aleksandar Marijanović

Zamene: Gordana Štulović,Ivan Stefanović,Dragana Božović

-Računari

Članovi komisije:

 1. Milutin Bogdanović
 2. Aleksandar Marijanović
 3. Danilo Jeknić

Zamene: Slobodan Savić,Ivan Stefanović,Dragana Božović

Izborni predmet (Računari,Programiranje,Osnovi automatskog upravljanja i Računarske mreže i komunikacije) 08.06.2021. od 800

Računarske mreže i komunikacije

Članovi komisije:

 1. Milutin Bogdanović
 2. Dragana Božović
 3. Ivan Stefanović

Zamene: Slobodan Savić,Danilo Jeknić,Aleksandar Marijanović

-Osnove automatskog upravljanja

Članovi komisije:

 1. Milutin Bogdanović
 2. Ivan Stefanović
 3. Dragana Božović

Zamene: Slobodan Savić,Danilo Jeknić,Aleksandar Marijanović

-Programiranje

Članovi komisije:

 1. Milutin Bogdanović
 2. Danilo Jeknić
 3. Aleksandar Marijanović

Zamene: Slobodan Savić,Ivan Stefanović,Dragana Božović

-Računari

Članovi komisije:

 1. Milutin Bogdanović
 2. Aleksandar Marijanović
 3. Danilo Jeknić

Zamene: Slobodan Savić,Ivan Stefanović,Dragana Božović

 Obrazovni profil: Trgovac

Završni rad sa odbranom 08.06.2021. od 800

Članovi komisije:

 1. Ivana Ilić
 2.  Dušica Tulimirović
 3. Mirjana Dunjić Radosavljević
 4. Predstavnik privrede ( Jelena Mladenović)

Zamene: Slobodan Savić, Jelena Pavlović,Jelena Čolić

Obaveštenje za roditelje / druge zakonske zastupnike učenika koji upisuju srednju školu

Portal Moja srednja škola predstavlja platformu koja Vam omogućava da izvršite elektronske usluge u vezi sa prijemnim ispitom, završnim ispitom i upisom u prvi razred srednje škole za školsku 2021/2022. godinu, za škole čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, sa izuzetkom muzičkih, baletskih i specijalnih škola.

Na portalu Moja srednja škola: https://mojasrednjaskola.gov.rs možete proveriti sve evidentirane podatke za konkretnog učenika, ali i pronaći sve statističke podatke o osnovnim i srednjim školama, kao i druge informacije koje mogu pomoći u pravilnom odabiru buduće škole. Shodno Kalendaru upisnih aktivnosti, na dnevnom nivou možete pratiti glavne aktuelnosti.

Da biste koristili elektronske usluge, potrebno je da budete autorizovan korisnik. Autorizovani korisnik može biti isključivo roditelj ili drugi zakonski zastupnik koji ima odgovarajuća prava pristupa do podataka o konkretnom učeniku, putem naloga na Portalu Moj esDnevnik. Odnosno, ukoliko imate nalog na portalu Moj esDnevnik ili imate nalog na Nacionalnom portalu za elektronsku identifikaciju eID.gov.rs, kojim pristupate portalu Moj esDnevnik, omogućene su sledeće elektronske usluge:

 1. podnošenje elektronske prijave za polaganje prijemnih ispita
 2. podnošenje prigovora na rezultate završnog ispita
 3. podnošenje elektronske liste želja
 4. podnošenje elektronske prijave za upis u srednju školu

Nalog na esDnevniku možete dobiti od razrednog starešine u osnovnoj školi, a nalog na državnom portalu za elektronsku identifikaciju možete sami kreirati registrovanjem na eID.gov.rs.

Pozivamo vas da, u skladu sa tekućom epidemiološkom situacijom, a, pre svega, zbog zdravlja i bezbednosti, koristite raspoložive elektronske usluge u vezi sa procedurama za upis u srednju školu. Svakako, sve zahteve ćete moći i na stari način da podnesete, neposredno u školi.