Конкурс ТИТАН Цементаре Косјерић ,,За мој Косјерић”

На конкурсу „За мој Косјерић”, у организацији Титан Цементаре Косјерић наша школа је добила финансијска средства   у укупном износу од 331.310,00 динара за реализацију пројекта из области образовања под називом : “Физичком активношћу до здравља”.

Потреба за пројектом огледала се у обезбеђивању елементарних и истовремено иновативних услова за реализацију предмета Физичко васпитање на отвореном простору – спортском терену у Техничкој школи, као и пружању могућности учествовања свих заинтересованих грађана у различитим такмичењима и активностима које ће бити организоване. Реализацијом овог пројекта набавићемо  кошеве  и голове са мрежама, обновити  подлогу терена уз адекватне боје, и набавити клупе за удобно навијање. Како је постојећа опрема веома небезбедна, јер је дотрајала, стара, испуцала и оштећена, изгледа естетски врло лоше и нестабилно, решио би се проблем недовољног коришћења спортског терена.

Циљеви пројекта су:

– стварање безбедног простора терена за неометано коришћење;

– иновирање амбијента који ће привући већи број деце, младих и грађана свих генерација да учествују у активностима;

– организација већег броја спортских догађаја у локалној заједници;

– из године у годину, догађаји ће се организовати у циљу јачања здравог тела и здравог духа свих генерација грађана.

Да би омогућили остваривање циљева пројекта  “Физичком активношћу до здравља”, спровешћемо следеће активности:

1. Скидање старих справа     

2.Чишћење терена

3.Постављње нових справа и клупа

4.Фарбање справа и клупа

5.Фарбање подлоге терена специјалном фарбом за бетон

Послови припреме терена, чишћења и фарбање справа реализоваће се самостално у виду радне акције запослених, ученика и родитеља.     

Реализацијом овог пројекта много тога ће се променити у локалној заједници, почевши од организације догађаја у којима ће учествовати ученици наше и других школа из Косјерића,  до укључивања предузећа и институција у планирање активности на терену, као и генерално већа посећеност свих генерација терена који ће бити опремљен у складу са стандардима безбедности, одговорности и иновативности.