Obaveštenje za roditelje / druge zakonske zastupnike učenika koji upisuju srednju školu

Portal Moja srednja škola predstavlja platformu koja Vam omogućava da izvršite elektronske usluge u vezi sa prijemnim ispitom, završnim ispitom i upisom u prvi razred srednje škole za školsku 2021/2022. godinu, za škole čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, sa izuzetkom muzičkih, baletskih i specijalnih škola.

Na portalu Moja srednja škola: https://mojasrednjaskola.gov.rs možete proveriti sve evidentirane podatke za konkretnog učenika, ali i pronaći sve statističke podatke o osnovnim i srednjim školama, kao i druge informacije koje mogu pomoći u pravilnom odabiru buduće škole. Shodno Kalendaru upisnih aktivnosti, na dnevnom nivou možete pratiti glavne aktuelnosti.

Da biste koristili elektronske usluge, potrebno je da budete autorizovan korisnik. Autorizovani korisnik može biti isključivo roditelj ili drugi zakonski zastupnik koji ima odgovarajuća prava pristupa do podataka o konkretnom učeniku, putem naloga na Portalu Moj esDnevnik. Odnosno, ukoliko imate nalog na portalu Moj esDnevnik ili imate nalog na Nacionalnom portalu za elektronsku identifikaciju eID.gov.rs, kojim pristupate portalu Moj esDnevnik, omogućene su sledeće elektronske usluge:

  1. podnošenje elektronske prijave za polaganje prijemnih ispita
  2. podnošenje prigovora na rezultate završnog ispita
  3. podnošenje elektronske liste želja
  4. podnošenje elektronske prijave za upis u srednju školu

Nalog na esDnevniku možete dobiti od razrednog starešine u osnovnoj školi, a nalog na državnom portalu za elektronsku identifikaciju možete sami kreirati registrovanjem na eID.gov.rs.

Pozivamo vas da, u skladu sa tekućom epidemiološkom situacijom, a, pre svega, zbog zdravlja i bezbednosti, koristite raspoložive elektronske usluge u vezi sa procedurama za upis u srednju školu. Svakako, sve zahteve ćete moći i na stari način da podnesete, neposredno u školi.

Obaveštenje o ostvarivanju nastave na daljinu u srednjim školama u sedmici od 8. do 12. marta 2021. godine

U skladu sa preporukama Kriznog štaba sa sednice održane 5. marta 2021. godine, doneta je odluka da sve srednje škole u Republici Srbiji, u sedmici od 8. do 12. marta 2021. godine ostvaruju nastavu na daljinu. U kontinuitetu će se pratiti epidemiološka situacija, na osnovu čega će biti doneta odluka na organizaciji rada škola u narednom periodu. Podsećamo da su škole u obavezi da dosledno primenjuju model organizacije nastave na daljinu kojim se omogućava kvalitetno učenje i kontinuirano praćenje napredovanja učenika.

Potrebno je da upotrebite sve postojeće kanale komunikacije sa ciljem neodložnog obaveštavanja zaposlenih, učenika i njihovih roditelja o načinu ostvarivanja nastave u narednoj sedmici 

Srdačno,
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvojaSektor za srednje obrazovanje i vaspitanje i obrazovanje odraslih

Obaveštenje o prijavljivanju za vakcinaciju

Obaveštavamo Vas da je potrebno, u koliko ste zainteresovani za imunizaciju, da se za istu prijavite na portal eUprave najkasnije do nedelje, 17. januara 2021. godine, radi realizacije plana vakcinacije nadležnog organa.

To je prvi korak u ogranizaciji masovne imunizacije i dobijanja termina i meta vakcinacije u skladu sa prioritetima koje je propisao Institu ѕa javno zdravlje Srvije “Dr Milan Jovanović” Batut

Napominjemo da oni koji su se već prijavili na poratalu eUprave nije potrebno da se ponovo prijavljuju

Obaveštenje o početku drugot polugodištea

Dragi učenici, poštovani roditelji,
Prema preporuci Ministarsva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i odluci Kriznog štaba
nastava u drugom polugodištu počinje u ponedeljak 18.01.2021. godine i odvija će se prema
sledećem rasporedu:

  • Nastava za učenike treće i četvrte godine biće realizovana neposredno u školi, dok će
    onlajn nastavu pohađati učenici prvog i drugog razreda.
    Časovi će trajati 30 minuta. Raspored časova možete pogledati na sledećem LINKU

Nove mere za organizaciju rada škola

Obaveštavamo vas da je na osnovu preporuka kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti Kovid-19, koje su donete na sednici održanoj 25.11.2020. godine, Vlada Republike Srbije donela Uredbu o Dopunu uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti Kovid-19, kojom se prepisuju nove mere za organizaciju rada osnovnih i srednjih škola i izmena kalendara za školsku 2020/2021. godinu.

Prema navedenoj uredbi u periodu od 30. novembra do 18. decembra 2020. godine obrazovno vaspitni rad u svim srednjim školama ostvarivaće se putem nastave na daljinu, uz korišćenje odgovarajućih platformi, odnosno sistema za upravljanje učenjem i putem Javnog medijskog servisa Srbije.

U skladu sa odlukom o promeni kalendara obrazovno vaspitnog rada za osnovne i srednje škole na teritoriji Republike Srbije , obaveštavamo vas da se prvo polugodište završava 18. decembra 2020. godine, da zimski raspust traje od 21 decembra 2020. godine do 15. januara 2021, godine i da drugo polugodište počinje 18. januara 2021 godine.

Nastava na daljinu omogućiće kontinuirano praćenje i ocenjivanje učeničkih postignuća. Kod svih metoda ocenjivanja insistiraće se na bitnim sadržajima i aktivnostima tj. na onim koji su ključni za ostvarivanje ishoda nastavnih predmeta. Pri izvođenju zaključne ocene za kraj prvog polugodišta, uzeće se u obzir sve dobijene ocene, kako tokom nastave po kombinovanom modelu, tako i tokom nastave na daljinu. Zaključna ocena će biti javna i obrazložena. Izuzetno, ukoliko učenici smatraju da ima elemenata za veću zaključnu ocenu, mogu, u dogovoru sa nastavnikom, da odgovaraju u školi, uz poštovanje svih epidemioloških mera. Ukoliko učenik nema ocena, jer iz opravdanih razloga nije mogao odgovarati, može biti neocenjen i za njega neće biti izveden opšti uspeh na kraju polugodišta. U drugom polugodištu će biti posebno planiran rad sa tom grupom učenika.

Na ovaj način biće ostvarena i epidemiološka bezbednost za sve aktere u obrazovno-vaspitnom procesu.

 Zahvaljujemo se na razumevanju i podršci i svima želimo puno zdravlja u narednom periodu.