ЗА МАТУРАНТЕ, РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА

Образовни профил: економски техничар

Српски језик и књижевност  07.06.2021. у 900

Чланови комисије:

 1.  Горан Радовић
 2.  Славица Јовановић
 3. Ивана Илић

Замене: Гордана Штуловић, Милена Орубовић-Ђукић

Изборни предмет (Маркетинг и Пословна економија) 09.06.2021. у 900

Чланови комисије:

 1.  Горан Радовић
 2.  Јелена Павловић
 3. Јелена Чолић

Замене: Гордана Штуловић, Мирјана Дуњић-Радосављевић,Душица Тулимировић

Матурски практични рад са усменом одбраном рада (Рачуноводство) 10.06.2021. у 1030

Чланови комисије:

 1.   Горан Радовић
 2.  Јелена Павловић
 3. Јелена Чолић

Замене: Гордана Штуловић, Мирјана Дуњић Радосављевић,Душица Тулимировић

 Образовни профил: електротехничар рачунара

Српски језик и књижевност  07.06.2021. у 900

Чланови комисије:

 1. Милутин Богдановић
 2.  Славица Јовановић
 3. Ивана Илић

Замене: Гордана Штуловић, Милена Орубовић-Ђукић

Матурски практични рад са усменом одбраном рада (Рачунари,Програмирање,Основи аутоматског управљања и Рачунарске мреже и комуникације) 09.06.2021. од 1300 

Рачунарске мреже и комуникације

Чланови комисије:

 1. Милутин Богдановић
 2. Драгана Божовић
 3. Иван Стефановић

Замене: Гордана Штуловић,Данило Јекнић,Александар Маријановић

-Основе аутоматског управљања

Чланови комисије:

 1. Милутин Богдановић
 2. Иван Стефановић
 3. Драгана Божовић

Замене: Гордана Штуловић,Данило Јекнић,Александар Маријановић

-Програмирање

Чланови комисије:

 1. Милутин Богдановић
 2. Данило Јекнић
 3. Александар Маријановић

Замене: Гордана Штуловић,Иван Стефановић,Драгана Божовић

-Рачунари

Чланови комисије:

 1. Милутин Богдановић
 2. Александар Маријановић
 3. Данило Јекнић

Замене: Слободан Савић,Иван Стефановић,Драгана Божовић

Изборни предмет (Рачунари,Програмирање,Основи аутоматског управљања и Рачунарске мреже и комуникације) 08.06.2021. од 800

Рачунарске мреже и комуникације

Чланови комисије:

 1. Милутин Богдановић
 2. Драгана Божовић
 3. Иван Стефановић

Замене: Слободан Савић,Данило Јекнић,Александар Маријановић

-Основе аутоматског управљања

Чланови комисије:

 1. Милутин Богдановић
 2. Иван Стефановић
 3. Драгана Божовић

Замене: Слободан Савић,Данило Јекнић,Александар Маријановић

-Програмирање

Чланови комисије:

 1. Милутин Богдановић
 2. Данило Јекнић
 3. Александар Маријановић

Замене: Слободан Савић,Иван Стефановић,Драгана Божовић

-Рачунари

Чланови комисије:

 1. Милутин Богдановић
 2. Александар Маријановић
 3. Данило Јекнић

Замене: Слободан Савић,Иван Стефановић,Драгана Божовић

 Образовни профил: Трговац

Завршни рад са одбраном 08.06.2021. од 800

Чланови комисије:

 1. Ивана Илић
 2.  Душица Тулимировић
 3. Мирјана Дуњић Радосављевић
 4. Представник привреде ( Јелена Младеновић)

Замене: Слободан Савић, Јелена Павловић,Јелена Чолић