ЗА МАТУРАНТЕ, РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА

 Образовни профил економски техничар

Српски језик и књижевност  04.06.2020. у 800

Чланови комисије:

 1.  Душица Тулимировић
 2.  Славица Јовановић
 3. Ивана Илић

Ученици ће бити распоређени у учионицама број 1,2,3,4 и 6.

Дежурни наставници су: Душица Тулимировић,  Славка Шаровић,  Славица Јовановић, Ивана Илић,  Љиљана  Јоксимовић и Гордана Штуловић.

Изборни предмет (Маркетинг и Пословна економија) 05.06.2020. у 800

Чланови комисије:

 1.  Душица Тулимировић
 2.  Горан Радовић
 3. Мирјана Дуњић Радосављевић

Усмена одбрана рада  ће се реализовати на 15 минута по ученику, нпр.

У 800– Емилија Бабић,

815 – Анђела Божовић,

830– Александра Варагић, итд.

Матурски практични рад са усменом одбраном рада (Рачуноводство) 06.06.2020. у 800

Чланови комисије:

 1.  Душица Тулимировић
 2.  Милица Костић
 3. Слађана Јовановић

Усмена одбрана рада  ће се реализовати на 15 минута по ученику, нпр.

У 800– Емилија Бабић,

815 – Анђела Божовић,

830– Александра Варагић, итд.

Напомена: Матурски практични рад из Рачуноводства донети у школу, 29.05.2020. у 1000

 Образовни профил: електротехничар рачунара

Српски језик и књижевност  04.06.2020. у 800

Чланови комисије:

 1. Славка Шаровић
 2.  Славица Јовановић
 3. Ивана Илић

Ученици ће бити распоређени у учионицама број 1,2,3,4 и 6.

Дежурни наставници су: Душица Тулимировић,  Славка Шаровић,  Славица Јовановић, Ивана Илић,  Љиљана  Јоксимовић и Гордана Штуловић.

Матурски практични рад са усменом одбраном рада (Рачунари,Програмирање,Основи аутоматског управљања и Рачунарске мреже и комуникације) 05.06.2018. од 800 и то:

-Рачунарске мреже и комуникације у 800

-Основе аутоматског управљања у 900

-Програмирање у 1000

-Рачунари у 1100

Чланови комисије:

 1.  Славка Шаровић
 2. Драгана Божовић
 3. Иван Стефановић
 4. Данило Јекнић
 5. Александар Марјановић

Изборни предмет (Рачунари,Програмирање,Основи аутоматског управљања и Рачунарске мреже и комуникације) 06.06.2020. од 800 и то:

-Рачунарске мреже и комуникације у 800

-Основе аутоматског управљања у 1000

-Програмирање у 1100

-Рачунари у 1200

Чланови комисије:

 1. Славка Шаровић
 2. Драгана Божовић
 3. Иван Стефановић
 4. Данило Јекнић
 5. Александар Марјановић