Јавни час секције Читалачки клуб

У среду, 13. новембра одржан је јавни час секције Читалачки клуб, на коме је презентован програм рада секције кроз представљање активности у претходној и овој школској години. Циљ часа односио се на промовисање културе читања и литерарних вредности путем међусобног вршњачког утицаја.Садржај програма обухватио је: Power Point презентацију о оствареним резултатима, представљање продуката рада и поетско-музички колаж. У реализацији пројекта учествовало је 25 ученика који су читали одломке својих литерарних радова, казивали стихове и изводили музичке тачке.

Заједно са њима, своје рецитаторско умеће исказала је млада професорка Драгана Божовић, која је као некадашњи ђак ове школе наступала на бројним приредбама и поетским смотрама.Приредби су присуствовали: Слађана Глигоријевић – директор школе, Винка Марић – организатор културног програма Народне библиотеке, професори: Ивана Илић, Љиљана Јоксимовић и Марко Томић. Координатор часа: Славица Јовановић, професор српског језика и књижевности.