Припремна настава

Припремна настава за ученике коју си пали на поправни одржава се од понедељка 19.августа до петка 23. августа за све предмете и све године и то по следећем распореду:
Основи економије – од 8 до 9:35
Математика – трећа година од 8 до 10:30
Математика – друга година 10:30 до 12
Енглески језик – све године од 12 до 14