Пројекат За мој Косјерић 2018

На конкурсу “За мој Косјерић” у организацији Титан цементаре Косјерић 2018, Техничка школа је учествовала са пројектом Под називом „ Кључеви знања“, за адаптацију и уређење простора школске библиотеке. Пројекат је делимично одобрен.
Хвала Титан цементари!!!