Образовање одраслих

У сарадњи са Националном службом за запошљавање организована обука Теже запошљивих грпа и то две групе по 8 полазника. Курс је рађен по ЕЦДЛ програму четири модула- Основно коришћење рачунара, Основно коришћење интернета, Табеларне калкулације и Обрада текста у Word-у. Сви кандидати су успешно завршили обуку и доболи одговарајуће сертификате.