Пројекат за мој Косјерић

У марту 2016 године одрађен пројекат За мој Косјерић у Фабрици Титан цементара под називом Савремена економија у школи. Добијена средства у износу од 240.000,00 дин + 70.000,00 од општине. Од добијених средстава је набављено 9 лаптоп рачунара, пројектор, реновирана учионица(Кречење, набављени плотови за клупе, завесе…).

Хвала Титан цементари!!!!