ЗА МАТУРАНТЕ, РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА

Образовни профил: економски техничар

Српски језик и књижевност  07.06.2021. у 900

Чланови комисије:

 1.  Горан Радовић
 2.  Славица Јовановић
 3. Ивана Илић

Замене: Гордана Штуловић, Милена Орубовић-Ђукић

Изборни предмет (Маркетинг и Пословна економија) 09.06.2021. у 900

Чланови комисије:

 1.  Горан Радовић
 2.  Јелена Павловић
 3. Јелена Чолић

Замене: Гордана Штуловић, Мирјана Дуњић-Радосављевић,Душица Тулимировић

Матурски практични рад са усменом одбраном рада (Рачуноводство) 10.06.2021. у 1030

Чланови комисије:

 1.   Горан Радовић
 2.  Јелена Павловић
 3. Јелена Чолић

Замене: Гордана Штуловић, Мирјана Дуњић Радосављевић,Душица Тулимировић

 Образовни профил: електротехничар рачунара

Српски језик и књижевност  07.06.2021. у 900

Чланови комисије:

 1. Милутин Богдановић
 2.  Славица Јовановић
 3. Ивана Илић

Замене: Гордана Штуловић, Милена Орубовић-Ђукић

Матурски практични рад са усменом одбраном рада (Рачунари,Програмирање,Основи аутоматског управљања и Рачунарске мреже и комуникације) 09.06.2021. од 1300 

Рачунарске мреже и комуникације

Чланови комисије:

 1. Милутин Богдановић
 2. Драгана Божовић
 3. Иван Стефановић

Замене: Гордана Штуловић,Данило Јекнић,Александар Маријановић

-Основе аутоматског управљања

Чланови комисије:

 1. Милутин Богдановић
 2. Иван Стефановић
 3. Драгана Божовић

Замене: Гордана Штуловић,Данило Јекнић,Александар Маријановић

-Програмирање

Чланови комисије:

 1. Милутин Богдановић
 2. Данило Јекнић
 3. Александар Маријановић

Замене: Гордана Штуловић,Иван Стефановић,Драгана Божовић

-Рачунари

Чланови комисије:

 1. Милутин Богдановић
 2. Александар Маријановић
 3. Данило Јекнић

Замене: Слободан Савић,Иван Стефановић,Драгана Божовић

Изборни предмет (Рачунари,Програмирање,Основи аутоматског управљања и Рачунарске мреже и комуникације) 08.06.2021. од 800

Рачунарске мреже и комуникације

Чланови комисије:

 1. Милутин Богдановић
 2. Драгана Божовић
 3. Иван Стефановић

Замене: Слободан Савић,Данило Јекнић,Александар Маријановић

-Основе аутоматског управљања

Чланови комисије:

 1. Милутин Богдановић
 2. Иван Стефановић
 3. Драгана Божовић

Замене: Слободан Савић,Данило Јекнић,Александар Маријановић

-Програмирање

Чланови комисије:

 1. Милутин Богдановић
 2. Данило Јекнић
 3. Александар Маријановић

Замене: Слободан Савић,Иван Стефановић,Драгана Божовић

-Рачунари

Чланови комисије:

 1. Милутин Богдановић
 2. Александар Маријановић
 3. Данило Јекнић

Замене: Слободан Савић,Иван Стефановић,Драгана Божовић

 Образовни профил: Трговац

Завршни рад са одбраном 08.06.2021. од 800

Чланови комисије:

 1. Ивана Илић
 2.  Душица Тулимировић
 3. Мирјана Дуњић Радосављевић
 4. Представник привреде ( Јелена Младеновић)

Замене: Слободан Савић, Јелена Павловић,Јелена Чолић

Обавештење за родитеље / друге законске заступнике ученика који уписују средњу школу

Портал Моја средња школа представља платформу која Вам омогућава да извршите електронске услуге у вези са пријемним испитом, завршним испитом и уписом у први разред средње школе за школску 2021/2022. годину, за школе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, са изузетком музичких, балетских и специјалних школа.

На порталу Моја средња школа: https://mojasrednjaskola.gov.rs можете проверити све евидентиране податке за конкретног ученика, али и пронаћи све статистичке податке о основним и средњим школама, као и друге информације које могу помоћи у правилном одабиру будуће школе. Сходно Календару уписних активности, на дневном нивоу можете пратити главне актуелности.

Да бисте користили електронске услуге, потребно је да будете ауторизован корисник. Ауторизовани корисник може бити искључиво родитељ или други законски заступник који има одговарајућа права приступа до података о конкретном ученику, путем налога на Порталу Мој есДневник. Односно, уколико имате налог на порталу Мој есДневник или имате налог на Националном порталу за електронску идентификацију eID.gov.rs, којим приступате порталу Мој есДневник, омогућене су следеће електронске услуге:

 1. подношење електронске пријаве за полагање пријемних испита
 2. подношење приговора на резултате завршног испита
 3. подношење електронске листе жеља
 4. подношење електронске пријаве за упис у средњу школу

Налог на есДневнику можете добити од разредног старешине у основној школи, а налог на државном порталу за електронску идентификацију можете сами креирати регистровањем на eID.gov.rs.

Позивамо вас да, у складу са текућом епидемиолошком ситуацијом, а, пре свега, због здравља и безбедности, користите расположиве електронске услуге у вези са процедурама за упис у средњу школу. Свакако, све захтеве ћете моћи и на стари начин да поднесете, непосредно у школи.

Обавештење о остваривању наставе на даљину у средњим школама у седмици од 8. до 12. марта 2021. године

У складу са препорукама Кризног штаба са седнице одржане 5. марта 2021. године, донета је одлука да све средње школе у Републици Србији, у седмици од 8. до 12. марта 2021. године остварују наставу на даљину. У континуитету ће се пратити епидемиолошка ситуација, на основу чега ће бити донета одлука на организацији рада школа у наредном периоду. Подсећамо да су школе у обавези да доследно примењују модел организације наставе на даљину којим се омогућава квалитетно учење и континуирано праћење напредовања ученика.

Потребно је да употребите све постојеће канале комуникације са циљем неодложног обавештавања запослених, ученика и њихових родитеља о начину остваривања наставе у наредној седмици 

Срдачно,
Министарство просвете, науке и технолошког развојаСектор за средње образовање и васпитање и образовање одраслих

Обавештење о пријављивању за вакцинацију

Обавештавамо Вас да је потребно, у колико сте заинтересовани за имунизацију, да се за исту пријавите на портал еУправе најкасније до недеље, 17. јануара 2021. године, ради реализације плана вакцинације надлежног органа.

То је први корак у огранизацији масовне имунизације и добијања термина и мета вакцинације у складу са приоритетима које је прописао Институ ѕа јавно здравље Срвије “Др Милан Јовановић” Батут

Напомињемо да они који су се већ пријавили на пораталу еУправе није потребно да се поново пријављују

Обавештење о почетку другот полугодиштеа

Драги ученици, поштовани родитељи,
Према препоруци Министарсва просвете, науке и технолошког развоја и одлуци Кризног штаба
настава у другом полугодишту почиње у понедељак 18.01.2021. године и одвија ће се према
следећем распореду:

 • Настава за ученике треће и четврте године биће реализована непосредно у школи, док ће
  онлајн наставу похађати ученици првог и другог разреда.
  Часови ће трајати 30 минута. Распоред часова можете погледати на следећем ЛИНКУ