Трговац

У нашој школи можете стећи потребно знање и диплому за трговце трећег степена , коју касније можете искористити у најбољем могућем смислу, увек се можете усавршавати, уколико Вам се за то укаже потреба и прилика. Да бисте завршили за трговца, потребно је да три године похађате теоријску и практичну наставу, како бисте стекли потребо знање.

Трговци су запослени на свим местима где се продаје роба. Они купцима нуде ципеле, одећу, храну, козметичке производе,аутомобиле итд. Без обзира на то коју врсту производа продавница нуди, главни је задатак трговца свуда исти. Трговац настоји пре свега да заинтересује купца за производе које продаје. При томе описује купцу особине производа, показује му како се производом рукује и упознаје га са различитим могућностима његове употребе. Осим што послужују купце, трговци преузимају, прегледају и разврставају робу.

Већина трговаца ради у чистим, уредним и добро осветљеним продавницама. Величина продавница знатно се разликује: од великих робних кућа и салона у којима се продаје намештај или аутомобили до малих продавница мешовите робе.

Врло важна и пожељна особина трговца јесте способност лаког усменог комуницирања. Уверљиви трговци добро усклађују своје вербалне (оно што говоре), невербалне (говор тела) и симболичке поруке (уредност, начин одевања, фризура и сл.).