Електротехничар рачунара

Електротехничар рачунара је профил који образује техничаре за рад на хардверу и софтверу, тј. техничаре који се баве одржавањем електронике самог рачунара и/или реализацијом програма на самом рачунару. Живимо у времену експанзије рачунара. Они налазе примену у свим областима људске делатности, па је стога ово занимање веома атрактивно. Могућности запошљавања су врло велике јер практично, рачунари се користе свуда у обради најразноврснијих података : у рачуноводству, у вођењу разних процеса у индустрији, у свим областима научних истраживања, у медицини, у трговини итд…

Радне компетенције електротехничара рачунара су:

  • Рад са оперативним системима (Windows, Linux)
  • Рад са Office пакетима,
  • Рад са програмoм за симулацију електричних кола (Еlectronic Work Bench),
  • Израда електричних уређаја (цртање електричних и PCB шема помоћу        софтверског пакета Protel или Еагле, израда штампаних плочица и имплементација електричних компоненти),
  • Пројектовање, практична реализација и администрација рачунарских мрежа,
  • Дијагностика и отклањање кварова на рачунарима,
  • Израда интернет презентација (HTML, CSS, PHP),
  • Програмирање у С-у, Javi,
  • Рад са базама података,
  • Програмирање PLC-oва и микроконтролера.