O B A V E Š T E NJ E

Popravni ispiti za učenike završnih razreda održaće se po sledećem
rasporedu:

 Engleski jezik – četvrtak 17. jun u 9.00 časova;
 Matematika – petak, 18. jun u 9.00 časvoa.