ZA MATURANTE, RASPORED POLAGANJA

Obrazovni profil: ekonomski tehničar

Srpski jezik i književnost  07.06.2021. u 900

Članovi komisije:

 1.  Goran Radović
 2.  Slavica Jovanović
 3. Ivana Ilić

Zamene: Gordana Štulović, Milena Orubović-Đukić

Izborni predmet (Marketing i Poslovna ekonomija) 09.06.2021. u 900

Članovi komisije:

 1.  Goran Radović
 2.  Jelena Pavlović
 3. Jelena Čolić

Zamene: Gordana Štulović, Mirjana Dunjić-Radosavljević,Dušica Tulimirović

Maturski praktični rad sa usmenom odbranom rada (Računovodstvo) 10.06.2021. u 1030

Članovi komisije:

 1.   Goran Radović
 2.  Jelena Pavlović
 3. Jelena Čolić

Zamene: Gordana Štulović, Mirjana Dunjić Radosavljević,Dušica Tulimirović

 Obrazovni profil: elektrotehničar računara

Srpski jezik i književnost  07.06.2021. u 900

Članovi komisije:

 1. Milutin Bogdanović
 2.  Slavica Jovanović
 3. Ivana Ilić

Zamene: Gordana Štulović, Milena Orubović-Đukić

Maturski praktični rad sa usmenom odbranom rada (Računari,Programiranje,Osnovi automatskog upravljanja i Računarske mreže i komunikacije) 09.06.2021. od 1300 

Računarske mreže i komunikacije

Članovi komisije:

 1. Milutin Bogdanović
 2. Dragana Božović
 3. Ivan Stefanović

Zamene: Gordana Štulović,Danilo Jeknić,Aleksandar Marijanović

-Osnove automatskog upravljanja

Članovi komisije:

 1. Milutin Bogdanović
 2. Ivan Stefanović
 3. Dragana Božović

Zamene: Gordana Štulović,Danilo Jeknić,Aleksandar Marijanović

-Programiranje

Članovi komisije:

 1. Milutin Bogdanović
 2. Danilo Jeknić
 3. Aleksandar Marijanović

Zamene: Gordana Štulović,Ivan Stefanović,Dragana Božović

-Računari

Članovi komisije:

 1. Milutin Bogdanović
 2. Aleksandar Marijanović
 3. Danilo Jeknić

Zamene: Slobodan Savić,Ivan Stefanović,Dragana Božović

Izborni predmet (Računari,Programiranje,Osnovi automatskog upravljanja i Računarske mreže i komunikacije) 08.06.2021. od 800

Računarske mreže i komunikacije

Članovi komisije:

 1. Milutin Bogdanović
 2. Dragana Božović
 3. Ivan Stefanović

Zamene: Slobodan Savić,Danilo Jeknić,Aleksandar Marijanović

-Osnove automatskog upravljanja

Članovi komisije:

 1. Milutin Bogdanović
 2. Ivan Stefanović
 3. Dragana Božović

Zamene: Slobodan Savić,Danilo Jeknić,Aleksandar Marijanović

-Programiranje

Članovi komisije:

 1. Milutin Bogdanović
 2. Danilo Jeknić
 3. Aleksandar Marijanović

Zamene: Slobodan Savić,Ivan Stefanović,Dragana Božović

-Računari

Članovi komisije:

 1. Milutin Bogdanović
 2. Aleksandar Marijanović
 3. Danilo Jeknić

Zamene: Slobodan Savić,Ivan Stefanović,Dragana Božović

 Obrazovni profil: Trgovac

Završni rad sa odbranom 08.06.2021. od 800

Članovi komisije:

 1. Ivana Ilić
 2.  Dušica Tulimirović
 3. Mirjana Dunjić Radosavljević
 4. Predstavnik privrede ( Jelena Mladenović)

Zamene: Slobodan Savić, Jelena Pavlović,Jelena Čolić