Merenje i kontrola u mehaničkoj obradi metala

U prostorijama Tehničke škole 11.08.2014. godine profesor Tomislav Miletić je održao predavanje na temu “Merenje i kontrola u mehaničkoj obradi metala” zahvaljujući saradnji sa firmom INMOLD iz Požege. Predavanju su prisustvovali učenici treće i četvrte godine smera elektrotehničar računara. Učenici su teorijski i praktično upoznati sa načinom upotrebe mikrometara, dubinomera, komparatora, uglomera, visinomera, kontrolnika i šablona.