Trgovac

U našoj školi možete steći potrebno znanje i diplomu za trgovce trećeg stepena , koju kasnije možete iskoristiti u najboljem mogućem smislu, uvek se možete usavršavati, ukoliko Vam se za to ukaže potreba i prilika. Da biste završili za trgovca, potrebno je da tri godine pohađate teorijsku i praktičnu nastavu, kako biste stekli potrebo znanje.

Trgovci su zaposleni na svim mestima gde se prodaje roba. Oni kupcima nude cipele, odeću, hranu, kozmetičke proizvode,automobile itd. Bez obzira na to koju vrstu proizvoda prodavnica nudi, glavni je zadatak trgovca svuda isti. Trgovac nastoji pre svega da zainteresuje kupca za proizvode koje prodaje. Pri tome opisuje kupcu osobine proizvoda, pokazuje mu kako se proizvodom rukuje i upoznaje ga sa različitim mogućnostima njegove upotrebe. Osim što poslužuju kupce, trgovci preuzimaju, pregledaju i razvrstavaju robu.

Većina trgovaca radi u čistim, urednim i dobro osvetljenim prodavnicama. Veličina prodavnica znatno se razlikuje: od velikih robnih kuća i salona u kojima se prodaje nameštaj ili automobili do malih prodavnica mešovite robe.

Vrlo važna i poželjna osobina trgovca jeste sposobnost lakog usmenog komuniciranja. Uverljivi trgovci dobro usklađuju svoje verbalne (ono što govore), neverbalne (govor tela) i simboličke poruke (urednost, način odevanja, frizura i sl.).