Ekonomski tehničar

Ekonomski Tehničar

 

Ekonomija kao područje rada u kojem se obrazuju ekonomski tehničari omogućava zadovoljavanje interesovanja učenika koji su naklonjeni proučavanju društvenih nauka. Izučavajući grupu ekonomskih predmeta pored opšte-obrazovnih, naši učenici stiču znanja o ekonomiji kao teoriji i primenjenoj ekonomiji. Po završetku četvorogodišnjeg školovanja i sticanjem zvanja ekonomskog tehničara, imaju mogućnost da nastave školovanje na višim i visokim školama ili da se zaposle u mnogim granama privrede ali i drugim preduzećima i njihovim raznim službama.

 

Ekonomiski tehničari istražuju načine kako društvo iskorišćava svoje ograničene izvore – sirovine, ljudski rad i kapital, kako bi proizvelo robu i usluge. Oni proučavaju troškove i učinke proizvodnje, potražnje i potrošnje roba i usluga. Svoje saznanja temelje na proučavanju ekonomskih pojava i procesa; zato skupljaju i analiziraju podatke, prate i prognoziraju ekonomske trendove.

Radne kompetencije ekonomskog tehničara su da:

  • vodi blagajničko poslovanje,
  • popunjava knjigovodstvena dokumenta,
  • knjiži poslovne promene,
  • sastavi izeštaj o poslovanju,
  • obračunava rate i kamate kredita,
  • vodi poslove knjiga preduzeća i kontroliše ih,
  • obračunava poreze i dugovanja,
  • planira prodaju robe u toku godine,
  • planira i organizuje reklamiranje proizvoda i usluga.