О Нама

Снага наше школе огледа се у следећем:

- стручности, ентузијазаму и флексибилности запослених,

- добрим међуљудским односима,

- жељи за побољшањем квалитета рада,

- доброј комуникацији између ученика и запослених,

- добро уређеним и опремљеним простором за извођење наставе,

- доброј сарадњи са локалном заједницом и осталим организацијама.

 

МИСИЈА

 

Наша школа, упркос тешким временима, успева да обавља своју основну улогу – пружа ученицима основна и стручна знања и оспособљава их за њихова будућа занимања. Они то знање усвајају кроз теоријску и практичну наставу. У процесу рада, уважава се личност ученика. Запослени личним примером делују васпитно, негује се хуманост и разумевање различитости... Поштују се интереси и потребе средине (организује позоришне представе, рецитале, спортске манифестације).

 

ВИЗИЈА

 

Желимо да у наредном периоду наша школа постане расадник стручног кадра који ће задовољавати потребе привреде Косјерића. То ћемо постићи новом организацијом рада, применом нових наставних метода и облика рада, применом нових наставних средстава. Ученици ће моћи да задовоље своју радозналост за новим знањима, да иста успешно примене у пракси, тј. из школе изађу oспособљни за самостално обављање професионалних обавеза као и за наставак даљег школовања.Родитељи ће схватити да им је школа најбољи партнер у васпитању и образовању деце, те ће се и сами више укључивати и директно утицати на живот и рад школе.

 

     Наставно особље                                              Директор школе                                            Ненаставно особље  

Контакт

Адреса :    Светосавска 39

E-mail :    tskosjeric@gmail.com

Тел. :    тел:031/781-645

Како до нас