DRŽAVNA MATURA – PILOT 2022

POLAGANJE ISPITA I PREGLEDANJE

1. Pismeni ispiti

Utorak, 05. 04. 2022:      Srpski jezik i književnost/ maternji jezik i književnost

Sreda, 06. 04. 2022:         Matematika

Petak, 08. 04. 2022:          Teorijski stručni ispit za smerove Elektrotehničar računara i Ekonomski tehničar

Od 05. 04. (posle 18.00 časova) do 19. 04. 2022: Pregledanje testova na nivou škole

Napomena: Na ispit je obavezno poneti lični dokument koji sadrži sliku (lična karta, pasoš, đačka knjižica sa slikom i pečatom preko)

Informacije o pilot projektu državne mature

Rešenja o imenovanju pregledača i dežurnih nastavnika

Lista dozvoljenog pribora za polaganje državne mature

Uputstvo za učenike i roditelje