Zbirni raspored
Pojedinačno - Odeljenja
Pojedinačno - Nastavnici
Tehnička škola Kosjerić
Školska godina: 2023/2024.

Raspored časova - Прва
Važi od: 01.09.2023
Marko Matic
Osnovni predmet: Mikrokontroleri i mikroračunari blok
 
  1 2 3 4 5 6 7
 Ponedeljak 
IV/2-rus
Računari u sistemu upravljanja
IV/2-rus
Računari u sistemu upravljanja
III/2-ral
racunarska logika
IV/2-rus
Računari u sistemu upravljanja
IV/2-rus
Računari u sistemu upravljanja
III/2
racunarska logika
 
 Utorak 
III/2-ral
racunarska logika
IV/2
Računari u sistemu upravljanja
IV/2-mim
Mikrokontroleri i mikroracunari
       
 Sreda 
IV/2-mim
Mikrokontroleri i mikroracunari
IV/2-mim
Mikrokontroleri i mikroracunari
III/2-ral
racunarska logika
IV/2-rus
Računari u sistemu upravljanja
IV/2-mim
Mikrokontroleri i mikroracunari
IV/2-mim
Mikrokontroleri i mikroracunari
IV/2
 Četvrtak             
IV/2-rus
Računari u sistemu upravljanja
 Petak 
III/2
racunarska logika
IV/2  
IV/2-mim
Mikrokontroleri i mikroracunari
     
<< Nada Djurovic-Veskovic  
Made by Ras TimeTable Software http://www.time-table.net