Zbirni raspored
Pojedinačno - Odeljenja
Pojedinačno - Nastavnici
Tehnička škola Kosjerić
Školska godina: 2021/2022.

Raspored časova - Прва
Važi od: 24.01.2022
Perišić Jelena
Osnovni predmet: osnove elektrotehnike
 
  1 2 3 4 5 6 7 8
 Ponedeljak  I/2
III/2
elektroenergetika
IV/2-tdk
Tehnička dokumentacija
IV/2-tdk
Tehnička dokumentacija
II/2-pra
praktična nastava
II/2-pra
praktična nastava
   
 Utorak     
IV/2-tdk
Tehnička dokumentacija
IV/2-tdk
Tehnička dokumentacija
       
 Sreda  I/2     I/2
II/2-pra
praktična nastava
II/2-pra
praktična nastava
I/2-oel I/2-oel
 Četvrtak 
III/2
elektroenergetika
 
I/2-pra
praktična nastava
I/2-pra
praktična nastava
       
 Petak       
I/2-pra
praktična nastava
I/2-pra
praktična nastava
IV/2-tdk
Tehnička dokumentacija
IV/2-tdk
Tehnička dokumentacija
 
<< Jovanović Mira Mitrović Milorad >>
Made by Ras TimeTable Software http://www.time-table.net