Zbirni raspored
Pojedinačno - Odeljenja
Pojedinačno - Nastavnici
Tehnička škola Kosjerić
Školska godina: 2021/2022.

Raspored časova - Прва
Važi od: 24.01.2022
Stefanovic Ivan
Osnovni predmet: osnove automatskog upravljanja
 
  1 2 3 4 5 6 7 8
 Ponedeljak 
II/2-sa
softverski alati
II/2-sa
softverski alati
IV/2-rus
Računari u sistemu upravljanja
IV/2-rus
Računari u sistemu upravljanja
 
I/2
Računarska grafika i multimedija
I/2
Računarska grafika i multimedija
 
 Utorak 
IV/2-rus
Računari u sistemu upravljanja
IV/2-rus
Računari u sistemu upravljanja
III/2
Mikrokontroleri i mikroracunari
         
 Sreda   
III/2-mik
Mikrokontroleri i mikroracunari
III/2-mik
Mikrokontroleri i mikroracunari
IV/2
Računari u sistemu upravljanja
IV/2-aus
Alati za upravljanje sadržajem na internetu
IV/2-aus
Alati za upravljanje sadržajem na internetu
I/2-rgm
računarska grafika imultimedija
I/2-rgm
računarska grafika imultimedija
 Četvrtak     
III/2-mik
Mikrokontroleri i mikroracunari
III/2-mik
Mikrokontroleri i mikroracunari
 
IV/2-aus
Alati za upravljanje sadržajem na internetu
IV/2-aus
Alati za upravljanje sadržajem na internetu
 
 Petak   
III/2-mik
Mikrokontroleri i mikroracunari
III/2-mik
Mikrokontroleri i mikroracunari
II/2-sa
softverski alati
II/2-sa
softverski alati
IV/2-rus
Računari u sistemu upravljanja
IV/2-rus
Računari u sistemu upravljanja
 
<< Vujadinović Jelena Radičević Radenko >>
Made by Ras TimeTable Software http://www.time-table.net