Zbirni raspored
Pojedinačno - Odeljenja
Pojedinačno - Nastavnici
Tehnička škola Kosjerić
Školska godina: 2021/2022.

Raspored časova - Прва
Važi od: 24.01.2022
Jovanović Slavica
Osnovni predmet: srpski jezik
 
  1 2 3 4 5 6 7 8
 Ponedeljak 
IV/1-gr
građansko vaspitanje
IV/2   IV/1 II/1 II/1 III/1  
 Utorak    II/2 III/1 II/1 IV/2 II/2 III/2  
 Sreda  III/2 IV/1 III/1          
 Četvrtak          IV/2 III/2    
 Petak  IV/1 II/2            
<< Stefanović Milenko Đurić Ivan >>
Made by Ras TimeTable Software http://www.time-table.net