Zbirni raspored
Pojedinačno - Odeljenja
Pojedinačno - Nastavnici
Tehnička škola Kosjerić
Školska godina: 2021/2022.

Raspored časova - Прва
Važi od: 01.09.2021
Radović Goran
Osnovni predmet: poslovna ekonomija
 
  1 2 3 4 5 6 7 8
 Ponedeljak 
IV/1
osnovi ekonomije
 
I/1-rac
računovodstvo
I/1-rac
računovodstvo
II/1
III/1
Nacionalna ekonomija
   
 Utorak        IV/1
I/1-rac
računovodstvo
I/1-rac
računovodstvo
I/1
računovodstvo
 
 Sreda  IV/1
IV/1
osnovi ekonomije
I/1 III/1        
 Četvrtak    II/1
III/1
Nacionalna ekonomija
II/1
Javne finansije
IV/1
marketing
III/1
I/1
računovodstvo
 
 Petak 
II/1
Javne finansije
I/1
IV/1
marketing
         
<< Božović Dragana Stefanović Milenko >>
Made by Ras TimeTable Software http://www.time-table.net