Zbirni raspored
Pojedinačno - Odeljenja
Pojedinačno - Nastavnici
Tehnička škola Kosjerić
Školska godina: 2021/2022.

Raspored časova - Прва
Važi od: 24.01.2022
Bozic Nikola
Osnovni predmet: Ekonosmsko poslovanje
 
  1 2 3 4 5 6 7 8
 Ponedeljak  II/1-ekp II/1-ekp III/1-ekp III/1-ekp        
 Utorak       
IV/1
monetarna ekonomija i bankarstvo
 
III/1-ekp
statistika
III/1-ekp
statistika
 
 Sreda 
IV/1
statistika
II/1-ekp II/1-ekp          
 Četvrtak 
III/1-ekp
statistika
III/1-ekp
statistika
           
 Petak       
IV/1
monetarna ekonomija i bankarstvo
IV/1
statistika
III/1-ekp III/1-ekp  
<< Pejčić Marina Dunjić Mirjana >>
Made by Ras TimeTable Software http://www.time-table.net