Elektrotehničar računara

Elektrotehničar računara je profil koji obrazuje tehničare za rad na hardveru i softveru, tj. tehničare koji se bave održavanjem elektronike samog računara i/ili realizacijom programa na samom računaru. Živimo u vremenu ekspanzije računara. Oni nalaze primenu u svim oblastima ljudske delatnosti, pa je stoga ovo zanimanje veoma atraktivno. Mogućnosti zapošljavanja su vrlo velike jer praktično, računari se koriste svuda u obradi najraznovrsnijih podataka : u računovodstvu, u vođenju raznih procesa u industriji, u svim oblastima naučnih istraživanja, u medicini, u trgovini itd…

Radne kompetencije elektrotehničara računara su:

  • Rad sa operativnim sistemima (Windows, Linux)
  • Rad sa Office paketima,
  • Rad sa programom za simulaciju električnih kola (Electronic Work Bench),
  • Izrada električnih uređaja (crtanje električnih i PCB šema pomoću        softverskog paketa Protel ili Eagle, izrada štampanih pločica i implementacija električnih komponenti),
  • Projektovanje, praktična realizacija i administracija računarskih mreža,
  • Dijagnostika i otklanjanje kvarova na računarima,
  • Izrada internet prezentacija (HTML, CSS, PHP),
  • Programiranje u S-u, Javi,
  • Rad sa bazama podataka,
  • Programiranje PLC-ova i mikrokontrolera.