Dokumenti

Oglas za službeni glasnik

Postupak izdavanja duplikata svedočanstva-diplome

Zahtev za izdavanje uverenja o završenoj srednjoj školi

Zahtev za izdavanje duplikata svedočanstva-diplome

Godišnji plan rada 2022/2023

Izveštaj o radu 2021/2022

Pravilnik o sistematizaciji

Izmene i dopune pravilnika o sistematizaciji

Pravila ponašanja u školi

Izmene i dopune pravila ponašanja u školi

Statut škole

Poslovnik o radu saveta roditelja

Poslovnik o radu školskog odbora

Završni račun za 2017. godinu

Finansijski plan za 2019. godinu

Finansijski plan za 2022. godinu

Odluka o usvajanju finansijskog plana za 2019. godinu

Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti učenika

Završni račun za 2018. godinu

Stručno uputstvo za upis u srednju školu

Razvojni plan škole 2019/2024

Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti

Aneks godišnjeg plana rada škole za 2019 i 2020

Školski program 2018-2022

Aneks II školskog programa 2018-2022